Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ohjelmapalvelu Esko Rissanen (Y-tunnus 1146508-1)

Vaherintie 572, 42100 Jämsä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Esko Rissanen
0505420568
esko@eskorissanen.com

3. Rekisterin nimi
Ohjelmapalvelu Esko Rissasen asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Ohjelmapalvelu Esko Rissasen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ohjelmapalvelu Esko Rissasen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja rekisteröidyltä itseltään, tilausten ja tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Ohjelmapalvelu Esko Rissasen ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.